top of page

פח אלומיניום 2 מ״מ

פח אלומיניום מותקן לרוב בשיטת הקסטה. המראה החזותי המתקבל הוא מגוון מאוד. ניתן להשיג פאנלים בגוונים ומרקמים משתנים.  קסטות האלומיניום מספקות פתרון ארוך טווח ועמיד. המערכת מותקנת באמצעות תשתיות קונבנציונליות, כגון ברגים תלויים או חריצי אחיזה. מערכות פרופיל ייעודיות מאפשרות התקנה סמויה

 

 :תכונות עיקריות

משקל סגולי נמוך-

 מאפייני עיבוד נוחים-

  רפלקטיביות תרמית גבוהה-

עמידות בפני תהליכים קורוזיביים-

 לא דליק-

תחזוקה אפסית-

פח-אלומיניום-2-ממ.jpg
פח-אלומיניום-2-ממ-3.jpg
פח-אלומיניום-2-ממ-4.jpg
פח-אלומיניום-2-ממ-2.jpg
bottom of page